Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên kết hợp với Tiến sỹ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, Thạc sỹ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu… tổ chức các buổi Báo cáo chuyên đề kỹ năng sống như: Kỹ ...